Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV informacna_povinnost_cl._13_-_01.docx 

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY Októbrova č. 32, Prešov za šk. rok 2018/2019 vyhodnocovacia_sprava_18-19.docx 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE ZVEREJNENÉ PODĽA § 5 ZÁKONA č. 211/2000 Z.z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM
 
 
 
ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM
 
 
 
Školský vzdelávací program II.roč.

 

TOPlist